Aktualności ze spółki

Baltic Ceramics Investments S.A.: Dostawa młyna kulowego do zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku
2016-03-07

Grupa Baltic Ceramics Investments S.A. poinformowała o dostawie w dniu 07.03.2016 r. kluczowego urządzenia linii wstępnego przygotowania surowców – młyna kulowego do zakładu produkcji proppantów ceramicznych budowanego w Lubsku.

 


Baltic Ceramics Investments S.A.: Dostawa kluczowych urządzeń linii granulacji mechanicznej (granulatorów) do zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku
2016-02-16

Grupa Baltic Ceramics Investments S.A. poinformowała o dostawie w dniu 16.02.2016 r. kluczowych urządzeń linii granulacji mechanicznej (granulatorów) do zakładu produkcji proppantów ceramicznych budowanego w Lubsku.

Granulatory przybyły z Niemiec a ich producentem jest firma Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH& Co KG, posiadająca ponad stuletnie doświadczenie w dziedzinie technologii granulacji przemysłowej.

Granulatory są jednym z najważniejszych elementów linii technologicznej nowego zakładu produkcji proppantów ceramicznych w Lubsku. Ich zadaniem będzie wytwarzanie ze zhomogenizowanej mieszanki granul, które po wypale będą charakteryzować się odpowiednim współczynnikiem kulistości, sferyczności oraz wytrzymałości.

Zakup urządzeń realizowany jest w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych ” prowadzonego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym POIG, lata 2007-2013.

 

Uruchomienie zakładu planowane jest na 30.09.2016 r.

 

Grupa Baltic Ceramics Investments S.A., którą tworzą Baltic Ceramics Investments S.A. (notowana na rynku NewConnect) oraz Baltic Ceramics S.A. należy do ceramicznej grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A. (notowanej na rynku podstawowym GPW).


Baltic Ceramics – Postęp prac na budowie zakładu proppantów ceramicznych
2015-10-23

Na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku trwają prace wykończeniowe budynku zaplecza przemysłowego przy hali produkcyjnej.

Wykonano fundamenty i podpory pod konstrukcję wsporczą (stalową) dla silosów pomiędzy halą produkcyjną a halą przygotowania proppantów.

Finalizowane są prace związane z instalowaniem konstrukcji stalowej dla silosów przed halą wstępnego przygotowania proppantów. Po dostawie młyna oraz filtrów (planowany termin to 46 tydzień 2015 r.) nastąpi zamknięcie hali wstępnego przygotowania proppantów.

Postępują prace związane z infrastrukturą, w tym układanie kostki brukowej i podziemnym okablowaniem zakładu.


Baltic Ceramics – Postęp prac na budowie zakładu proppantów ceramicznych Październik 2015
2015-10-14

Na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku zakończono prace związane z zamknięciem hali magazynowej, zainstalowano świetliki oraz wylano posadzkę przemysłową.

Prace związane z ustawieniem konstrukcji stalowej hali produkcyjnej przygotowania proppantów i jej częściowym zamknięciem zostały zakończone. Całość hali zostanie zamknięta po posadowieniu młyna.

Trwają prace związane z infrastrukturą i podziemnym okablowaniem zakładu.


Baltic Ceramics – Postęp prac na budowie zakładu proppantów ceramicznych Wrzesień
2015-09-09

Na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku na ukończeniu są prace związane z zamknięciem hali magazynowej, instalowane są również świetliki. Zakończono prace fundamentowe w hali produkcyjnej przygotowania proppantów pod instalację młyna kulowego. Aktualnie prowadzone są prace związane z ustawieniem konstrukcji stalowej hali produkcyjnej przygotowania proppantów i jej częściowym zamknięciem. Całość hali zostanie zamknięta po posadowieniu młyna.

Równolegle prowadzone są prace związane z infrastrukturą i podziemnym okablowaniem zakładu.

Trwają prace wykończeniowe w części zaplecza przemysłowego przy hali produkcyjne. W hali produkcyjnej ukończono zbrojenia pod wybrane urządzenia wchodzące w skład linii granulacji mechanicznej.

W 39. tygodniu 2015 r. rozpoczną się pace montażowe silosów przed halą produkcyjną przygotowania proppantów.


Baltic Ceramics – Postęp prac na budowie zakładu proppantów ceramicznych Sierpień
2015-08-03

Na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku zakończono prace fundamentowe hali granulacji z zapleczem, hali wstępnego przygotowania surowców oraz hali magazynowej. Wykonano również fundamenty pod silosy przed halą wstępnego przygotowania surowców oraz fundament pod młyn obrotowy wewnątrz hali. Pozostały do wykonania fundamenty pod silosy przed halą granulacji oraz fundamenty pod piec obrotowy. Zamknięto budynek portierni.

Aktualnie trwa montaż konstrukcji stalowej hali magazynowej i zamykanie hali. Prace potrwają ok. 3 tygodni.


Baltic Ceramics – Aktualny stan prac na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych oraz laboratorium proppantów
2015-06-17

Na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku aktualnie prowadzone są prace związane z korytowaniem dróg i podbudową dróg (I etap). Trwają prace przy budowie sieci zewnętrznych. Kontynuowane są roboty fundamentowe. Powstaje budynek portierni.


Baltic Ceramics – Aktualny stan prac na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych
2015-06-08

Na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku zakończone zostały prace pomiarowe, plantowanie powierzchni gruntu oraz formowanie i zagęszczanie nasypów od górnej granicy działki do fundamentów hali.


Baltic Ceramics – Nowy wykonawca kontynuuje budowę zakładu proppantów ceramicznych
2015-05-29

W dniu 29 maja 2015 r. Komisja konkursowa Baltic Ceramics S.A. zadecydowała o wyborze firmy Budownictwo Ogólne i Przemysłowe „KIN – BUD” Kinga Zarzycka z Lubina na generalnego wykonawcę, który będzie kontynuował budowę zakładu produkującego proppanty ceramiczne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.


Grupa Baltic Ceramics Investments – postępy w realizacji inwestycji budowalnej
2015-02-26

Rozbudowa Centrum Proppantów Ceramicznych w Lubsku
Baltic Ceramics kontynuuje prace w ramach projektu pt. Linia pilotażowa do produkcji lekkich proppantów ceramicznych i testowanie produktu w warunkach rzeczywistych w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +.

1 z 3
1 2 3 następna

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat