Inwestycja

Zlokalizowana w Lubsku budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego proppantów ceramicznych jest strategiczną inwestycją spółki. Dzięki centralnemu położeniu zakładu produkcyjnego w Europie oraz elastyczności w zakresie produkcji małych partii produktu, spółka będzie realizować zamówienia w formule just-in-time.

Uruchomienie produkcji planowane jest w III kwartale 2016 roku. Moce produkcyjne w pierwszym etapie wyniosą 60 tys. ton proppantów ceramicznych rocznie. W kolejnych latach moce produkcyjne mogą zostać zwiększone do 135 tys. ton, a następnie do 180 tys. ton rocznie. Plan ten będzie rozpisany na lata 2015-2020.

Budowa zakładu jest prowadzona w ramach projektu pt. „Wdrożenie wynalazku w zakresie wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spółka uzyskała dotacje na realizację inwestycji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uzyskana łączna kwota dofinansowania inwestycji wynosi 33,2 mln zł.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat