Dariusz Janus - Członek Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Janus jest absolwentem Humboldt Universitaet zu Berlin (1995), oraz m.in.: Institut Francoise de Gestion w Warszawie - 1995, Studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - 1997,...


Małgorzata Piasecka

Pani Małgorzata Piasecka jest absolwentką Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Prawo. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz prawie papierów wartościowych i rynku...


Łukasz Piasecki

Pan Łukasz Piasecki jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa (2000 r.) Przebieg kariery zawodowej: 07.2000 r. – 03.2002 r. – Agencja Prywatyzacji, Specjalista w Zespole ds. wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa,...

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat