Zapytania ofertowe / Request for offer

Zapytanie ofertowe nr 20/POIG/2015
2015-09-09

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż nowego agregatu prądotwórczego.


Zapytanie ofertowe nr 21/POIG/2015
2015-09-09

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę oraz wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania gospodarką magazynową zintegrowanego z systemem sprzedaży i systemem finansowo – księgowym


Zapytanie ofertowe nr 12a/POIG/2015
2015-09-03

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na montaż urządzeń wchodzących w skład linii wstępnego przygotowania surowców oraz linii granulacji mechanicznej oraz wykonanie...


Zapytanie ofertowe nr 17/POIG/2015
2015-08-20

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na dostawę do miejsca realizacji inwestycji, instalację / montaż oraz uruchomienie nowego pieca laboratoryjnego, stanowiącego wyposażenia działu B+R.


Zapytanie ofertowe nr 18/POIG/2015
2015-08-20

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na dostawę do miejsca realizacji inwestycji nowego młynka do nanoproszków stanowiącego wyposażenie działu B+R.


Zapytanie ofertowe nr 19/POIG/2015
2015-08-20

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na dostawę do miejsca realizacji inwestycji nowego zestawu sit  laboratoryjnych stanowiących wyposażenie działu B+R.


Zapytanie ofertowe nr 16/POIG/2015
2015-08-12

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na dostawa, rozładunek i montaż analizatora gęstości nanoproszków wraz z wyposażeniem.


Zapytanie ofertowe nr 14/POIG/2015
2015-08-10

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na dostawę i instalację systemu rekuperacji ciepła.


Zapytanie ofertowe nr 13/POIG/2015
2015-08-10

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na dostawę i instalację nowego systemu odpylania pieca obrotowego.


Zapytanie ofertowe nr 15/POIG/2015
2015-08-10

Zarząd BALTIC CERAMICS S.A. (Zamawiający) w ramach projektu pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę oraz montaż w miejscu realizacji inwestycji nowego, kompletnego węzła załadunku, w skład którego wchodzą stacja załadunku big bagów oraz system transportu.

1 z 4
1 2 3 4 następna

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat