Informacje na temat emisji

Informacje dotyczące emisji
Liczba akcji 3 660 000 sztuk
Cena emisyjna akcji 2,80 zł
Wartość emisyjna akcji do 10,2 mln zł

 

Harmonogram Oferty:
Rozpoczęcie zapisów 19 maja 2014 r.
Zakończenie zapisów 29 maja 2014 r.
Przydział akcji nie później niż 3 czerwca 2014 r.

Wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect

czerwiec/lipiec 2014 r.

 

Oferujący:

Bank Gospodarki Żywnościowej 
Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie
tel. +48 (22) 329 43 00
e-mail: biuro.maklerskie@bmbgz.pl
ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
www.bmbgz.pl

 

Członkowie konsorcjum dystrybucyjnego:

Dom Maklerski mBanku S.A.
tel.: 22 697 47 00
e-mail: kontakt@mdm.pl
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
www.mdm.pl

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat