NOTYFIKACJE ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 19 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż powiadomienia o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 88 z 5.04.2016 r. str. 19) mogą być przekazywane z wykorzystaniem dowolnych środków elektronicznych, jednak Spółka rekomenduje wykorzystanie do tego celu poczty elektronicznej i przekazywanie tych powiadomień Spółce na dedykowany tym powiadomieniom adres:

notyfikacje.balticinv@gmail.com

 

 

 

 

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat