Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

1) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 21.03.2018 r.

2) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 15.05.2018 r.

3) Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 14.08.2018 r.

4) Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14.11.2018 r.Jednocześnie Zarząd informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku zgodnie z regulacją § 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.Podstawa prawna: § 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat