Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2018 roku

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 14 czerwca 2018 roku.

Zarząd Spółki, informuje jednocześnie, że Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Zarząd informuje, że wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat