Siedziba spółki

Baltic Ceramics Investments S.A.

ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

T: (+48) 888 757 445
F: (+48) 22 203 46 24
E: office@balticceramicsinvestments.com

 

Relacje Inwestorskie:
e-mail: inwestorzy@balticceramicsinvestments.com

 

Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000362454.

Kapitał zakładowy Baltic Ceramics Investments S.A. wynosi 5 743 115,40 zł. Kwota uiszczonych wkładów na kapitał zakładowy wynosi  5 743 115,40 zł. Numer NIP 525-248-21-36, REGON 142449320.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat