Profil działalności

Baltic Ceramics Investments S.A. jest spółką zarządzającą projektem budowy pierwszej w Unii Europejskiej fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są niezbędne w procesie poszukiwania i wydobycia gazu i ropy. Tym samym przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Inwestycja jest realizowana przez spółkę celową Pro Ceramics S.A. 

Baltic Ceramics Investments S.A. jest częścią zintegrowanej pionowo grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A., która konsekwentnie komercjalizuje najnowocześniejsze technologie ceramiczne służące zwiększaniu efektywności energetycznej. W skład Grupy wchodzą również spółki LZMO S.A. oraz Electroceramics S.A.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat