Krzysztof Jabłonowski

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana   Krzysztof Robert Jabłonowski – Prezes Zarządu   Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata. Kadencja...


Dariusz Janus

Pan Dariusz Janus dołączył do składu Zarządu Spółki na mocy uchwały Rady Nadzorczej z 30 października 2008 roku obejmując funkcję Prezesa Zarządu. Wykształcenie: Pan Dariusz Janus jest absolwentem Humboldt Universitaet zu Berlin (1995), Institut Francoise de Gestion w...


Marek Zagaja

Pan Marek Zagaja jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, kierunek Ceramika specjalizacja ceramika szlachetna.   Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w dziedzinie ceramiki, które zdobywał między innymi w takich zakładach jak „Ceramika...


Marcin Zimny

Pan Marcin Zimny jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Geologia specjalizacja Gospodarka zasobami wodnymi i mineralnymi. Podczas studiów odbył on również wymianę zagraniczną na uniwersytecie w...

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat