Proppanty ceramiczne

Proppanty, nazywane także materiałem podsadzkowym, zgodnie z normą PN-93-G:11010 są zbiorem obojętnych chemicznie, niepalnych i homogennych ziaren ciał stałych, które doprowadzane do wyrobisk za pomocą cieczy osadzają się i zagęszczają w szczelinach tworząc mechaniczną podporę, przepuszczalną dla gazu i ropy. Proppanty po zakończonym szczelinowaniu nie wracają na powierzchnię lecz pozostają w szczelinie. Głównym zadaniem proppantów jest utrzymanie szczelin otwartych przez cały czas wydobywania ze skały gazu i/lub ropy.

Proppanty stanowią od 4 do 6% całkowitych kosztów wiercenia, każdorazowo stanowiąc do 10% objętości płynu szczelinującego wpompowywanego do odwiertów horyzontalnych pod ciśnieniem około 600 atmosfer. 

proppanty - 9,5%        woda - 90%         chemikalia - 0,5%

Obecnie stosowane są następujące rodzaje proppantów:

 

Proppanty ceramiczne

Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami ceramicznymi, otrzymywanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy. Proppanty ceramiczne wykorzystywane są jako najwyższej jakości tzw. materiał podsadzkowy, stabilizujący otwory przez które przepływa gaz. Dzięki wysokiej wytrzymałości na ściskanie (ciśnienie), porowatości granulek oraz odpowiedniej sferyczności, proppanty ceramiczne zapewniają lepszy przepływ węglowodorów przez wytworzone w procesie wydobywczym szczeliny. Pozwala to na nawet kilkukrotne zwiększenie efektywności procesu wydobycia surowca ze złoża w porównaniu do proppantów piaskowych oraz na istotne obniżenie całkowitych kosztów wydobycia w porównaniu do wydobycia z użyciem proppantów boksytowych. Proppanty ceramiczne mogą być produkowane na bazie naturalnych surowców mineralnych jak: iły, boksyty, czy kaoliny oraz mieszanek zawierających różne proporcje tych surowców i inne mineralne dodatki.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat