Rynek proppantów

Proppanty są używane w przemyśle wydobywczym ropy i gazu ziemnego już ponad 50 lat, jednak wprowadzenie techniki wierceń kierunkowych (directional drilling) i wierceń poziomych (horizontal drilling) a w szczególności wprowadzenie szczelinowania hydraulicznego (hydraulic fracking) spowodowało nowe możliwości wzrostu ich zastosowania i użycia. Z kolei dzięki nowej technologii produkcji proppantów ceramicznych, firmy wydobywcze prawie bez ograniczeń mogą dotrzeć do najgłębszych i najbogatszych w gaz pokładów gazu niekonwencjonalnego, aż do poziomu ok. 5.500 m pod ziemią, zarówno na lądzie jak i off-shore (deep see).

Dynamiczny wzrost „konsumpcji” proppantów ceramicznych obserwujemy od początku XXI wieku, kiedy zostały zastosowane do poziomego szczelinowania hydraulicznego. W latach 2002-2010 średnioroczny wzrost zużycia proppantów ceramicznych wyniósł 23,3%. Głównym powodem wzrostu zużycia proppantów ceramicznych jest ich cecha wysokiej wytrzymałości na ściskanie, która spowodowała że umożliwiły one wydobywanie gazu łupkowego i tym samym zapoczątkowały rewolucję łupkową w USA. Głównym „konsumentem” proppantów ceramicznych są Stany Zjednoczone, jednak w ostatnim czasie obserwujemy wzrost zużycia proppantów ceramicznych również w Chinach i w innych krajach. W Europie proppanty ceramiczne są powszechnie stosowane przy wydobyciu gazu zaciśniętego (tight gas) w Niemczech i w Holandii, oraz przy szczelinowaniu odwiertów off shore m.in. w Norwegii, Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Globalny rynek proppantów przekroczył wolumen 45 milionów ton w 2013 roku, z 28% wzrostem w porównaniu do 2012 roku. W 2013 roku było na świecie 63 producentów proppantów piaskowych, 17 producentów proppantów piaskowy otoczkowanych oraz ponad 40 producentów proppantów ceramicznych. Jednak tylko kilku producentom udało się opanować technologię dzięki czemu oferują oni proppanty ceramiczne wysokiej jakości czyli „premium”.

Źródło: PROPTester uaktualnione o informacje ze strony EIA oraz prezentacje branżowe oraz informacje o produkcie proppantów ze stron firm produkujących dla roku 2013

Zakłady produkujące proppanty ceramiczne na świecie zlokalizowane są w sąsiedztwie złóż iłów, kaolinów lub boksytów. Obecnie rynek amerykański zużywa rocznie około 70% światowej produkcji proppantów ceramicznych, ale rosnąca produkcja gazu łupkowego i ropy łupkowej w najbliższych 5-10 latach zwiększy zapotrzebowanie na proppanty w Europie, Afryce (część północna i RPA), Azji (w szczególności w Chinach), w Ameryce Południowej (Argentyna) i w Australii. Szacuje się, że popyt będzie przewyższał podaż proppantów ceramicznych w najbliższej dekadzie, co doprowadzi do dalszego wzrostu ich cen pod warunkiem że dotyczy to produktów wysokiej jakości.

Zgodnie z szacunkami Zarządu Baltic Ceramics ceny proppantów ceramicznych „premium” kształtują się na poziomie od 700 do ponad 1.200 USD za tonę.

Według danych z PropTester Report, wartość światowego rynku proppantów ceramicznych w 2010 roku wyniosła 1,2 mld USD, w 2011 roku około 1,7 mld USD, w 2012 roku około 1,8 mld USD, w 2015 roku powinna wynieść 2,6 mld USD, zaś w 2020 roku wyniesie już 5,2 mld USD. Wzrost rynku osiągany jest zarówno przez wzrost wolumenu jak i wzrost cen. Oznacza to, że w perspektywie trwającej dekady, światowy rynek proppantów ceramicznych w co 5 lat będzie podwajał swoją wartość. Należy przy tym nadmienić, że branża związana z wydobyciem węglowodorów ze skał łupkowych jest we wczesnej fazie rozwoju i posiada bardzo wysoki potencjał dalszego wzrostu.

Baltic Ceramics ocenia, iż zużycie proppantów przez jedną kopalnię gazu łupkowego (odwiert pionowy plus 6-12 odwiertów poziomych o długości około 2-4 km każdy) to ok. 5-10, a nawet 15 tys. ton proppantów. 

  

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat