Złoża węglowodorów niekonwencjonalnch

Świat

Obecnie obserwowany stały wzrost wydobycia gazu na świecie jest stymulowany dynamicznie rosnącym wydobyciem gazu niekonwencjonalnego, którego udział w światowym wydobyciu gazu ma wzrosnąć do 23% w 2035 roku z poziomu 13% w 2009 roku.
Zgodnie z Raportem EIA z 2014 roku, zasoby gazu niekonwencjonalnego, w tym łupkowego, gazu zamkniętego oraz gazu z pokładów węgla, mogą stanowić nawet ponad 61% światowych zasobów gazu ziemnego. W przeszłości, ze względu na uwięzienie tej części gazu ziemnego w skałach łupkowych, piaskowcach i pokładach węgla, jego wydobywanie nie było możliwe ze względów technologicznych, oraz nie było opłacalne ze względów ekonomicznych.

Wydobycie gazu łupkowego i gazu zaciśniętego / zamkniętego ze względu na dużą produktywność posiadanych złóż i relatywnie niski koszt wydobycia zrewolucjonizowało produkcję gazu ziemnego w USA i zwiększyło jego udział do 39% w 2012 roku.

Kilka krajów rozpoczęło ocenę i testowanie potencjału posiadanych formacji łupków. Między innymi: Argentyna, Australia, Chiny, Wielka Brytania, Meksyk, Rosja, Arabia Saudyjska oraz Turcja rozpoczęły badanie potencjału posiadanych złóż. Więcej niż połowa zidentyfikowanych zasobów gazu łupkowego, poza USA, jest skoncentrowanych w 5 krajach: Chinach, Argentynie, Algierii, Kanadzie i Meksyku.

Europa

Znaczące złoża gazu łupkowego, które mogą nadawać się do eksploatacji posiadają m.in. Francja, Polska, Wielka Brytania, Ukraina, Niemcy, Bułgaria i Rumunia. Złoża gazu zaciśniętego, do którego również stosowane są proppanty ceramiczne, znajdują się w Niemczech, Holandii, Danii, Polsce i w innych europejskich krajach.

 Perspektywiczne obszary występowania złóż węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie

Polska

Rosnące zapotrzebowanie oraz znaczące uzależnienie od importu gazu uzasadniają konieczność zwiększenia krajowej produkcji gazu. Na terytorium Polski leży kilka perspektywicznych basenów, zawierających węglowodory niekonwencjonalne.

 Mapa złóż węlowodorów niekonwencjonalnych na terenie Polski

Państwowy Instytut Geologiczny w raporcie z marca 2012 roku szacuje wydobywalne zasoby gazu łupkowego w Polsce na 346-768 mld m3. Przy aktualnym poziomie cen gazu importowanego przez Polskę z Rosji wartość złóż wynosi od około 145 mld USD do 323 mld USD. Należy podkreślić fakt, że Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) swoje szacunki polskich złóż gazu łupkowego oparł na 39 odwiertach przeprowadzonych w latach 1950–1990, kiedy nie wykorzystywano np. proppantów ceramicznych w procesie szczelinowania. Obecnie PIG zapowiada, że kolejny raport dotyczący wielkości złóż węglowodorów w Polsce, będzie opublikowany w miarę postępu prac poszukiwawczych, na podstawie 100 odwiertów wykonanych w poszukiwaniu gazu łupkowego.

Najbardziej aktualne szacunki zasobów wydobywalnej ropy i gazu łupkowego w Polsce możemy znaleźć w raporcie amerykańskiej agencji energii Energy Information Administration z czerwca 2013 r. Zasoby te wynoszą 3,89 bln m3 gazu oraz 1,8 mld baryłek ropy naftowej.

 

Według raportu Państwowego Instytutu Geologicznego z 17 marca 2015 r. dotyczącego "zasobów gazu zamkniętego" w Polsce są trzy perspektywiczne strefy występowania tego gazu: strefa poznańsko-kaliska, wielkopolsko- śląska oraz zachodnia część basenu bałtyckiego.   

 Mapa perspektywicznych obszarów występowania gazu zamkniętego na terenie Polski

Źródło; Państwowy Instytut Geologiczny

Główną skałą, w której w Polsce występuje gaz zamknięty jest piaskowiec wieku permskiego, inaczej zwany czerwonym spągowcem oraz piaski wieku karbońskiego i kambryjskiego. Całkowita objętość gazu w tych skałach (zasoby geologiczne) mieści się w przedziale 1 528 – 1995 mld m3. Według raportu PIG najbardziej realny współczynnik wykorzystania (sczerpania) złoża wynosi 10% wartości zasobów geologicznych, czyli około 153 -200 mld m3 gazu. Dla porównania zasoby gazu konwencjonalnego w udokumentowanych złożach w Polsce wynoszą 134 mld m3. Szacunki te są bardzo ostrożne, gdyż współczynnik wykorzystania (szczerpania) zloża może sięgać nawet 25%. 

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat